Onze Algemene Voorwaarden:

Art. 1  Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende de verkoop, levering en betaling van zaken waarbij Swim en Gym (S&G) Sports partij is. Voor zover er in deze Algemene Voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke bepalingen.  Door aanvinken van "" op onze website bevestigt u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft en daarmee akkoord gaat.

Art. 2  Levering en bedenktijd

Levering duurt zelden langer dan 14 dagen. De artikelen die we op voorraad hebben versturen we vaak binnen enkele werkdagen. Voor artikelen die niet bij ons op voorraad zijn is de levertijd tussen de 4 en 10 dagen. Als een artikel geheel uitverkocht is nemen wij contact met u op.
Als u niet tevreden bent met het geleverde artikel dan mag u dit binnen 14 werkdagen, vanaf de dag dat u het product hebt ontvangen en in de originele verpakking naar ons terugsturen. U mag het geleverde artikel uit de originele verpakking halen om het te beoordelen en te passen. Bewaar de originele verpakking goed, totdat u er zeker van bent dat u tevreden bent met het artikel. Om hygiënische redenen moet zwemkleding moet gepast worden met uw ondergoed aan. U dient de retourzending voor eigen kosten voldoende gefrankeerd op te sturen naar het adres op de rekening die bij de levering zit. Indien u alles retour zendt zullen wij, nadat de goederen ontvangen zijn, u crediteren voor de goederen en de verzendkosten. Retourneert u een deel van een levering dan blijven de oorspronkelijk verzendkosten door u verschuldigd. Heeft u bij het plaatsen van de bestelling ook betaald, dan ontvangt u het gecrediteerde bedrag binnen 14 dagen op uw bankrekening terug.

Art. 3  Betaling

Indien u bij het plaatsen van de bestelling nog niet betaald heeft, zit er bij iedere levering  een rekening. U dient deze binnen 10 dagen te betalen.
Indien betaling na 10 dagen nog niet door ons ontvangen is sturen wij u een herinnering. Hebben wij de betaling na 14 dagen na het versturen van de herinnering nog niet ontvangen dan bent u in gebreke en zal de vordering verhoogd worden met rente en tenminste € 40,- incassokosten. De rente bedraagt de wettelijke rente verhoogd met 3 procentpunten en zal berekend worden vanaf de dag dat de rekening betaald had moeten worden (de vervaldatum) tot aan de dag dat volledige betaling door ons ontvangen is.
Als wij de betaling na 30 dagen vanaf de leveringsdatum nog niet ontvangen hebben zullen wij de vordering uit handen geven ter incasso. Alle daaraan verbonden kosten komen dan voor uw rekening. Tevens zullen wij uw naam en adres vermelden op een speciale internetpagina binnen onze website.

Art 4  Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De prijzen die wij vermelden gelden op het moment dat u ze ziet op onze website. Indien de prijs van een artikel door een van onze leveranciers gewijzigd wordt, zullen wij deze veranderen op onze website. Vanaf dat moment geldt alleen de nieuwe prijs, tenzij U daarvoor al een bestelling geplaatst heeft en u daarvan een bevestiging ontvangen heeft.

 

Art 5  Geschillen en toepasselijk Recht.

Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Swim en Gym (S&G) Sports, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Swim en Gym (S&G) Sports is gevestigd. Swim en Gym (S&G) Sports heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarin u woonachtig bent. De overeenkomst tussen u en Swim en Gym (S&G) Sports wordt beheerst door het Nederlandse Recht.